25 júna 2024

V dnešnej dobe sa čoraz viac ľudí zaujíma o zdravý životný štýl a chce vedieť viac o fungovaní svojho tela. Jedným z kľúčových pojmov, ktoré sú spojené so zdravím a telesnou kondíciou, je BMR, čo je skratka pre Basal Metabolic Rate, teda bazálny metabolizmus. BMR je miera energie, ktorú náš organizmus spotrebuje v pokoji na udržanie základných životných funkcií, ako je dýchanie, cirkulácia krvi, regulácia teploty tela a fungovanie vnútorných orgánov.

Ako vypočítať BMR?

Existuje niekoľko matematických vzorcov, ktoré sa používajú na výpočet BMR. Najznámejší z nich je Harris-Benediktov vzorec, ktorý zahŕňa váhu, výšku, vek a pohlavie jednotlivca. Pre mužov sa vzorec líši od vzorca pre ženy.

Pre mužov: BMR = 66 + (13,75 x hmotnosť v kg) + (5 x výška v cm) – (6,75 x vek v rokoch)

Pre ženy: BMR = 655 + (9,56 x hmotnosť v kg) + (1,85 x výška v cm) – (4,68 x vek v rokoch)

Výpočet BMR nám poskytuje informáciu o množstve kalórií, ktoré potrebujeme na udržanie telesnej hmotnosti pri pokoji. Je však dôležité si uvedomiť, že BMR je len výchozím bodom a nezahŕňa energetický výdaj spojený s fyzickou aktivitou.

Čo sa oplatí vedieť o BMR?

  1. Vplyv na chudnutie a priberanie: BMR je základným faktorom pri určovaní energetického príjmu, ktorý potrebujeme na udržanie súčasnej hmotnosti. Ak chceme schudnúť, musíme vytvoriť negatívny energetický bilanc, teda spotrebovať viac energie, ako prijmeme. Naopak, ak chceme priberať na váhe, musíme prijímať viac energie, ako spotrebujeme. Vedomie si svojho BMR nám pomáha pri plánovaní kalorického príjmu a nastavení vhodnej stravy.
  2. Vplyv na fyzickú aktivitu: BMR tvorí väčšinu z celkového denného energetického výdaja (TDEE). TDEE zahŕňa BMR a energetický výdaj spojený s fyzickou aktivitou. Ak vieme svoj BMR, môžeme lepšie plánovať svoju stravu a prípadne prispôsobiť množstvo fyzickej aktivity, ktorú vykonávame. Napríklad, ak je náš cieľ schudnúť, môžeme zvýšiť množstvo fyzickej aktivity alebo vykonávať cvičenia s vyššou intenzitou.
  3. Vplyv na vek a pohlavie: BMR sa mení s vekom a pohlavím. S pribúdajúcim vekom a u žien počas menopauzy sa bazálny metabolizmus znižuje. To znamená, že na udržanie rovnakej hmotnosti je potrebné postupne znižovať príjem kalórií alebo zvýšiť množstvo fyzickej aktivity. Rovnako platí, že muži majú často vyšší BMR ako ženy kvôli vyššiemu podielu svalovej hmoty a metabolicky aktívnych tkanív.
  4. Ďalšie faktory ovplyvňujúce BMR: Okrem veku a pohlavia existuje niekoľko ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť BMR. Medzi ne patria genetika, svalová hmota, telesná zloženie, hormonálne hladiny a stav metabolizmu. Napríklad, ľudia so vyšším podielom svalovej hmoty majú často vyšší BMR, pretože svaly spotrebúvajú viac energie ako tukové tkanivo.

Záver

V záverečnom zhrnutí, BMR je dôležitým ukazovateľom našej energeticko-metabolickej aktivity. Poznanie svojho BMR nám pomáha plánovať stravu, kontrolovať hmotnosť a prispôsobovať fyzickú aktivitu. Je však dôležité mať na pamäti, že BMR je len jedným z mnohých faktorov ovplyvňujúcich zdravie a kondíciu tela, a preto je potrebné ho brať do úvahy v kontexte celkového životného štýlu a individuálnych potrieb. Ak máte záujem o presnejšie informácie o svojom BMR, odporúča sa konzultácia s odborníkom ako je lekár, dietológ alebo nutričný poradca, ktorí vám pomôžu získať presnejšie údaje a poradiť vám v oblasti výživy a fyzickej aktivity.